Sidebeskrivelse

Etisk Regelsæt
("Spilleregler")
For klubberne i Århus Fodbold Forum
Vedrørende ungdomsspilleres klubskifte

I forbindelse med ungdomsspilleres klubskifte bør følgende retningslinier efterleves:

 1. Er modtagerklubben den udfarende part, skal den afgivende klubs ungdomsformand være orienteret skriftligt, inden spilleren/forældre kontaktes.
  Orienteringen herom påhviler den modtagende klubs ansvarlige ledelse/ungdomsformand.
  En sådan kontakt skal så vidt muligt ske inden d. 1/11.

 2. Når en spiller på eget initiativ (sportslig ambitioner har et ønske om at skifte til en ny klub, skal modtagerklubben senest 3 uger herefter, skriftligt orienter den afgivende
  klubs u-formand.
  Denne orientering er kun nødvendig, såfremt det drejer sig om en spiller som vil indgå i den nye klub´s 1. holdstrup*.
  * Drenge:  U-DM Mesterrække
  * Piger:     U-DM Mesterrækken

 3. I forbindelse med et klubskifte indkalder modstanderklubben til et møde med den/de pågældende spiller(e)/forældre. Et møde hvortil også afgiverklubben skal inviteres.
  Mødet bør have følgende indhold:
  - Plan for spillerens virke i den nye klub fremlægges
  - Transport/Transporttid/økonomi/antal gange træning
  - Skolegang/uddannelse/lektier
  - Spillerens modenhed
  - Prøveperiode
  - Ny klub bør udarbejde "talentbeskrivelse" for spilleren
  - By klub/forældre/spiller bør efter 3-6 mdr. evaluere spillerens nye situation
  - Andet

 4. Forud for 1. turneringskamp (forår/efterår) orienteres nye spillere om trænerens syn på deres sportslige muligheder i den kommende halvsæson.
  Der bør i den forbindelse klart meldes ud om spillerens muligheder for at optræde på den pågældende klub´s 1. hold. Man må aldrig lade en ny spiller starte på et 2. hold uden at denne er informeret om sine muligheder i den nye klub.

 5. Spillere som ikke slår til sportsligt, og derfor ønsker at vende tilbage til sin tidligere klub, har man en forpligtigelse overfor. Den tidligere klub orienteres om at spilleren vender tilbage, således at man der kan forberede modtagelsen.

Overordnet set bør et klubskifte ikke finde sted før spilleren er fyldt 13 år, dvs. er drenge- el. pigespiller.
Og når der opfordres til et klubskifte, skal han/hun være god nok til at komme på modtagerens 1. hold

Nøgleordet i forbindelse med ovennævnte "spilleregler" er dialog og samarbejde modtager- og afgiverklub imellem, således at de unge talenter sikres bedst muligt.
Herved opnås der ligeledes en større grad af sikkerhed for at den pågældende spiller fortsætter, selvom han/hun ikke slår til i den nye klub.

Århus Fodbold Forum udarbejder årligt en kontaktliste over medlemsklubbernes u-formænd.

Ovenstående er godkendt på et medlemsmøde i Århus Fodbold Forum den 4. marts 1999.


Klubber der har skrevet under på etiske regler og er medlem af ÅFF:
Sabro IF, HEI, Skovbakken IK, Todbjerg-Mejlby, Harlev IK, Århus Fremad,Solbjerg IF, AIA Tranbjerg, IF. Lyseng, Hasle B, IHF, FCK, Brabrand IF, Lystrup IF, CIF, ASA, Viby IF, Kolt-Hasselager IF, AGF, Åbyhøj IF.

Klubber der har skrevet under på etiske regler og ikke er medlem af ÅFF:
TST, Skødstrup, Virup.

 

 

 


 

 

 

   

Sekretær Jess Seiersen
Kræsten Iversens Vej 5, 8270 Højbjerg 
seiersen@mail.dk

Tlf. 8627 1821, fax 8627 1821