Referat fra generalforsamlingen 2018/2019 onsdag d. 30. oktober 2019 på AGFs anlæg

Følgende klubber var repræsenteret foruden bestyrelsen med suppleanter:
AIA Tranbjerg, Åbyhøj. ASA, AGF og revisoren alt 7 personer + bestyrelsen.

Ad 1

Valg af dirigent:
Steffen Olesen fra AGF blev valgt.

Ad 2

Skoleturneringen kører godt, med et stabilt deltagerantal. 20 drengehold og 12 pigehold i år. DBU har overtaget Ekstra Bladets skoleturnering og har lavet den til stævneform. Det kan måske komme vores turnering til gavn, da vi spiller en kamp ad gangen og holdene er garanteret tre kampe. Jess har styret turneringen igen i år – for 26. gang, med hjælp fra Alex til finalestævnet, som blev holdt på Lysengs Kunstgræsbane, den 8. oktober. Hos drengene var finalen mellem Skødstrup skole og Højvangsskole fra Stavtrup, med Skødstrup skole som vinder og hos pigerne mellem Ellevangsskolen og Rosenvangskolen med Ellevangsskolen som vinder. Stiften er sponsor for turneringen, og det vil vi gerne sige mange tak for.

Vi er begyndt at afholde bestyrelsesmøder hos vore medlemsklubber. Foreløbig har vi været på besøg hos Stavtrup IF og AIA/Tranbjerg. Det har været rart at besøge klubberne, og vi vil fortsætte dette i 2020. Vi starter med et møde med klubben, som må sende det antal deltagere de kan komme afsted med. ÅFF giver så lidt aftensmad, og slutter så af med et bestyrelsesmøde.

Sport og fritid, og deres serviceleverandør, har arbejdet på et nyt kommunikationssystem via foreningsportalen. I følges seneste nyhedsbrev, er systemet tæt på at blive taget i brug.

November kampene i første weekend, hvor der ikke må spilles på naturgræs i Århus, har Jørn igen i år planlagt på udvalgte kunstgræsbaner i byen. I takt med at der er kommet flere baner, er det selvsagt blevet nemmere at få tid til disse kampe. Kommunen vil bidrage med 30000,00 kr om året til denne aktivitet. Hidtil har det dækket kampe fra Jyllandsserien og ned til serie 3. Serie 4 spiller også denne weekend, men de skal selv finde ud af at spille kampene inden november, eller flytte til kunstgræs med egenbetaling. Vi har diskuteret det rimelige i denne ordning med sport og fritid. Vi overvejer om det skal ændres til næste år. Sport og fritid mener at der efterhånden er så mange kunstgræsbaner, at ordningen måske ikke længere er nødvendig, eller måske skal ændres. Vi skal snakke med sport og fritid om dette i foråret 2020, så der kan meldes en løsning ud til klubberne inden sommerferien næste år. Gode ideer modtages.

Den mest omfattende opgave vi har haft i år, er netværk omkring kunstgræsbaneklubber. Vi har tidligere – sammen med Idrætssamvirket – forsøgt at skabe et fællesskab omkring kunstgræsbaner, f.eks i forhold til udlejning. Det er ikke lykkedes. På kommunemødet i foråret, blev der efterspurgt et nyt forsøg på at lave et netværk af kunstgræsklubberne. Første møde afholdes i aften efter GF. 20 klubber med kunstgræs – eller bane på vej – er indbudt. Vi har kun fået 6 tilmeldinger, men gennemfører på opfordring fra et par klubber – alligevel mødet. Så må vi se om der er emner klubberne synes der skal samarbejdes om.

Uafhængigt af dette har der været et på netværksmøder blandt de mange klubber der er på vej med kunstgræsbaner. Klubberne tog selv initiativ til møderne, og IS og vi har så deltaget. Tak til Skødstrup, for at lægge lokaler til.

Disse netværk er svære at holde i gang, da klubberne er mange forskellige steder i processerne, og har mange forskellige lokale udfordringer. Vi vil dog gøre hvad vi kan for at formidle netværket så længe det giver mening for klubberne. Det må være smart at snakke sammen om f.eks. vedligehold af banerne.
ASA:  Tiden er ved at løbe fra problemerne med november kampe, da der inden for et par år, vil være kunststofbaner nok i Aarhus, til at løse problemet. Derefter må det blive klubbernes problem. Vi tager en snak med sport og fritid, hvad de havde tænkt sig.
B
eretningen godkendt.

Ad 3

Regnskab: Kasseren gennemgik regnskabet og forklarede de poster de stod svindel udfor, både indtægt og udgift.
Derefter blev regnskabet godkendt.

Ad 4

Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5

Kontingent:
Det blev vedtaget uændret.
800 kr. for klubber med ungdomsafdeling og 400 kr. for klubber med kun senior.

Ad 6

Valg til bestyrelsen:
Alex Nørgaard, Jens Peter Nielsen og Jess Seiersen blev genvalgt for 2 år..

Ad 7

Valg af suppleanter:
Jørn Bramming fra Lystrup IF blev valgt som første suppleant
Mads Steenberg fra ASA blev valgt til 2. suppleant.

Ad 8

Valg af revisor:
Erik Nielsen/AGF blev genvalgt

Ad 9

Valg af revisor suppleant:
Anders Pilegaard Hansen fra ASA blev genvalgt.

Ad 10

Eventuelt:
Et stort problem er 1 holds klubber.
ASA:
Klubben har sagt nej til de 1 holds klubber, der ikke har en hjemmebane.
AIA: Har problemer med 1 holds klubber med hensyn til brikker/nøgler, har flere gang måtte lukke vinduer og låse efter dem.
ASA: Foreslog at ÅFF samler alle problemerne/opgaver sammen og tager en snak med sport og fritid.
Problemer/opgaver: Novemberkampe fremover, op kridtnings robot, som bare står ubenyttet hen, da kommunen ikke har personale til at betjene, måske kan ÅFF finde en løsning sammen med sport og fritid, og så ikke mindst 1 holds klubberne med tildeling af hjemmebane..
AGF:  Har fået en ny bane på Vidtsksuevej i Viby, der har været nogle opstarts problemer, men håber de bliver løst, så de kan bruge banen ved opstart næste år.
Herefter sluttede generalforsamlingen